Afschakeling ethertelevisie is schending openbare omroepopdracht

Afschakeling ethertelevisie is schending openbare omroepopdracht

De beslissing om de tv-uitzendingen via de ether stop te zetten kan ook juridisch gezien niet door de beugel. In het Vlaams Mediadecreet en de beheersovereenkomst 2016-2020 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT wordt de toegankelijkheid en gratis beschikbaarheid van het aanbod van de openbare omroep voor alle Vlamingen gegarandeerd. Het is dan ook behoorlijk bizar dat de VRT deze beslissing durft te nemen.

Volgens de openbare omroepopdracht zoals bepaald in artikel 6 van het Mediadecreet en gedetailleerder omschreven in de beheersovereenkomst 2016-2020 met de Vlaamse Gemeenschap moet de openbare omroep VRT een zo groot mogelijk aantal mediagebruikers bereiken. De beheersovereenkomst stelt deze verplichting trouwens nog iets scherper in de eerste strategische doelstelling:

“Als publieke omroep van alle Vlamingen moet de VRT met een publiek, waardegedreven aanbod dan ook alle Vlamingen bereiken om haar maatschappelijke impact te realiseren.”

Hoe de VRT alle Vlamingen kan bereiken zonder tv-uitzendingen via de ether is een onoplosbaar vraagstuk. Vlaanderen is natuurlijk wel sterk bekabeld, maar een kabelaansluiting of snelle internetverbinding is lang niet overal beschikbaar en voor mobiele tv-ontvangst volkomen onbruikbaar. Bovendien blijven de radio-uitzendingen van de VRT via FM en DAB+ wél gratis beschikbaar via de ether, wat meteen een overtreding is van de strategische doelstelling betreffende technologieneutraliteit uit de beheersovereenkomst:

“De VRT voert haar informatieopdracht technologieneutraal uit. Nieuws, informatie en duiding vinden we op alle relevante platformen terug via diverse, creatieve formats of vertelvormen.”

Na afschakeling van het DVB-T-signaal kan de Vlaming wél nog gratis en mobiel naar het VRT-radionieuws luisteren, maar niet meer gratis en mobiel naar het VRT-journaal kijken. Het is duidelijk dat de nieuwsuitzendingen op radio en televisie op die manier niet technologieneutraal behandeld worden door de VRT en dat kan dus niet volgens de beheersovereenkomst.

De beheersovereenkomst garandeert daarenboven dat het informatie- en duidingsaanbod van de VRT voor de Vlaming gratis beschikbaar is:

“Het informatie- en duidingsaanbod van de VRT is toegankelijk en gratis beschikbaar voor de eindgebruiker.

Dat betekent zoveel als dat de VRT niet anders kan dan hun informatie- en duidingsprogramma’s via de ether uit te zenden. Andere distributiekanalen zijn immers exclusief in handen van commerciële spelers en die zijn zeker niet van plan om het VRT-aanbod gratis aan iedere Vlaming aan te bieden. Bovendien heeft de Vlaamse Regering ten behoeve van de DVB-T-uitzendingen een stuk schaars frequentiespectrum ter beschikking van de VRT gesteld dat anders niet gebruikt wordt. De beheersovereenkomst specificeert daarom in strategische doelstelling 5.1 dat de VRT van een eigen platform gebruik moet maken om hun aanbod ter beschikking te stellen van de Vlaming:

“De VRT maakt gebruik van platformen van derden en eigen platformen. Het publieke aanbod staat minstens via één open platform ter beschikking van mediagebruikers.”

De VRT moet dus hun publieke aanbod gratis via de ether blijven uitzenden aangezien voor alle andere distributiekanalen een betalend abonnement vereist is. De beslissing van de VRT om de etheruitzendingen stop te zetten is bijgevolg een grove overtreding van de beheersovereenkomst die niet getolereerd kan worden.

4 reacties op “Afschakeling ethertelevisie is schending openbare omroepopdracht

 1. dit is het antwoord van het kabinet Gatz op mijn vraag hoe hij hierover dacht…

  Gatz, kabinet
  ma 28 mei 14:25

  aan Peter.Suetens@gmail.com

  Geachte,

  Dank u voor uw bericht.
  De VRT heeft beslist om niet meer uit te zenden via digitale ether televisie, in het vakjargon DVB-T genoemd. De openbare omroep is niet verplicht om dit soort uitzendingen te verzorgen en kan deze beslissing volledig autonoom en op eigen verantwoordelijkheid nemen.

  Wat is DVB-T?
  Televisie-uitzendingen kunnen op verschillende manieren bij de kijkers komen: via kabel, internet of satelliet, maar ook via digitale signalen van zendmasten (DVB-T ofwel digitale ether televisie). In de meeste (moderne) televisies is de mogelijkheid om dit DVB-T-signaal te ontvangen vaak ingebouwd. Soms wordt er ook gewerkt met een buitenantenne.

  Alternatieven?
  Een alternatief voor die DVB-T-ontvangst biedt TV Vlaanderen aan, met een DVB-T2-aanbod. Ik heb van TV-Vlaanderen en van de VRT begrepen dat zij willen bekijken of en onder welke voorwaarden de VRT-zenders aan dat aanbod van TV-Vlaanderen kunnen worden toegevoegd.
  De VRT somt nog diverse alternatieven naast de digitale ethertelevisie op. Het VRT-aanbod is online te bekijken via VRT NU, via de kabel (Telenet), via IPTV (Proximus, Scarlet en Orange), via satelliet (TV Vlaanderen) en ook via platformen als Stievie.

  Waarom stopt de VRT met DVB-T?
  In haar persbericht (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/05/17/vrt-stopt-eind-dit-jaar-met-uitzenden-via-dvb-t/) motiveert de VRT haar beslissing onder andere door het veranderend kijkgedrag, het beperkte karakter van de DVB-T technologie en de mogelijkheden die alternatieve platformen de kijker vandaag al en in de toekomst zullen bieden.

  Voor meer informatie of vragen kunt u de FAQ consulteren op de VRT-website alsook https://www.vrt.be/nl/aanbod/kijk-en-luister/radio-luisteren/dvbt/#112 of u richten tot de VRT via de klantendienst: https://www.vrt.be/nl/contact/.

  Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

  Met vriendelijke groeten,

  Sven Gatz
  Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

 2. VRT kijkers zullen ook niet meer naar de vrt kijken omdat het de enige kijkers zijn die via antenne naar de vrt keken. (+/-100.000). (Arme mensen kunnen geen duur internet abonnement betalen)
  Het VRT nieuws was toch al slecht en gesensureerd, dus wat mij betreft heeft de vrt zichzelf in de voet geschoten met deze blunder van formaat.
  De volgende stap zal zijn dat de dotaties/belastingen die elke vlaming voor de vrt betaald nog verder worden teruggeschroefd wegens geen gebruik van het naar de vrt kijken en de minderwaardige kwaliteit van de programma’s

Reageer