Steun de actie

Voer mee actie voor het behoud en herwaardering van de etheruitzendingen (VRT DVB-T)

1. Onderteken de petitie voor het behoud van de etheruitzendingen via DVB-T:

Als je antennekijkers kent die niet over een internetverbinding of e-mail beschikken, kan je zelf hun handtekeningen verzamelen via volgende petitielijst: petitielijst_reddeantennekijker.pdf
De ingevulde petitielijsten kan je daarna inscannen en e-mailen naar antennekijker@gmail.com. Beschik je niet over een scanner dan kan je ons postadres opvragen via dit e-mailadres en de ingevulde lijsten opsturen met de post.

2. Hang onze affiche op drukke openbare plaatsen of verspreid ze op plaatsen waar veel antennekijkers samenkomen, zoals campings, vakantieverblijven, wielerwedstrijden, studenten- en jeugdverblijven, plaatsen waar veel binnenschippers en vrachtwagenchauffeurs passeren, etc…

3. Schrijf een e-mail aan de leden van de Commissie Media van het Vlaams Parlement:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/1053503#wie-zit-er-in-de-commissie

4. Kijkers van de VRT-actualiteitsprogramma’s “Het journaal”, “Sportweekend”, “Terzake”, “De afspraak”, “Pano”, “Vranckx”, “Over eten”, “De vrije markt” of “De zevende dag” kunnen via het e-mailadres ombudsman@vrt.be een klacht indienen bij nieuwsombudsman Tim Pauwels wegens het verdwijnen van de gratis etheruitzendingen met verwijzing naar volgende bepaling uit de beheersovereenkomst:

De VRT voert haar informatieopdracht technologieneutraal uit. Nieuws, informatie en duiding vinden we op alle relevante platformen terug via diverse,creatieve formats of vertelvormen.
Het informatie- en duidingsaanbod van de VRT is toegankelijk en gratis beschikbaar voor de eindgebruiker.

5. Schrijf een e-mail naar Vlaams Minister van Media Sven Gatz:

https://www.svengatz.be/contact/

kabinet.gatz@vlaanderen.be

6. Schrijf een e-mail naar de VRT-directeurs die door hun ondoordachte beslissing de Vlaamse antennekijkers zonder tv-signaal zetten:

  • Paul Lembrechts, gedelegeerd bestuurder van de VRT: paul.lembrechts@vrt.be
  • Peter Claes, directeur media en productie van de VRT: peter.claes@vrt.be
  • Stijn Lehaen, directeur technologie en innovatie van de VRT: stijn.lehaen@vrt.be

7. Dien als benadeligd antennekijker klacht in tegen de openbare omroep VRT bij de Vlaamse Regulator voor de Media: